www.stuntbulgaria.com

Сайта е създаден през 2009г. с цел развитие на стънта в България

Моторни масла

Mаслото в двигателя служи да предотвратява прекия контакт между две метални повърхности. Това се осъществява посредством образуването на маслен слой между контактуващите повърхности. Дебелината и свойствата на този слой  зависят пряко от състава на маслото и условията на средата.


Втората много важна функция на маслото е да отвежда топлината, образувана при триенето на повърхностите, както и от горенето. Третата важна функция на маслото е да поема и задържа в суспензия различни вещества, образуващи се като странични продукти от работата на двигателя - нагар, окиси, киселини и др. Това е основният показател по който се различават дизеловите от бензиновите масла, защото отпадните продукти при двата типа двигатели са доста различни. Например, към дизеловите масла се предявяват повишени изисквания за неутрализиране на киселини, които в дизеловите двигатели се образуват в по-голяма степен, например от нафта с високо съдържание на сяра. Почистващата функция на маслото се подобрява в голяма степен с използването на специални добавки. Най-общо, по произход маслата се делят на минерални и синтетични, като има и междинни категории, като полусинтетични. Минералните масла се произвеждат от т.нар. базово масло, към което всеки производител добавя съответен пакет от адитиви с цел подобряване на свойствата му. Адитивите подобряват още и основните функции на маслото, посочени по-горе. Недостатък на тези масла е, че в определен момент действието на адитивите се изчерпва. Синтетичните моторни масла, които се срещат на пазара, независимо от името си също са петролен продукт. Те се получават обаче от най-чистия продукт на фракционирането на петрола - газта (пропан и бутан). Чрез синтез, от газта се получават Polyalphaolifins или ПАО, които са основата съставка по която едно синтетично масло се различава от минерално. Разбира се, ПАО не са единствената съставка на синтетичното масло. Синтетичните масла са създадени да си вършат работата, без да носят ненужните или дори вредни качества на минералните масла. Също така е възможно постигане на качества, които са непостижими с минералните масла. Недостатък на тези съставки е известната им агресивност към някои материали използвани в направата на уплътнения и гарнитури (примерно корк). Полусинтетичните масла, както се разбира от името им, са нещо средно. Накратко, това са минерални масла с добавка на съставки, характерни за синтетичните масла, като ПАО например.Как да разчитаме етикета на маслото? Ами най-добре е напълно да се игнорира предния етикет на тубата и да погледнем задния такъв. Първото нещо, което виждаме, може би още от предния етикет е т.нар. вискозен индекс по SAE (Society of Automotive Engineers), който изглежда като нещо такова: 15W40, 5W30, 0W40, 20W50, 10W60 и т.н.

Накратко - цифрата преди "W" (като Winter) e за вискозитета на студено. Колкото е по-ниска цифрате преди "W", толкова маслото е по-течливо при ниска температура, толкова по-лесно и бързо се изпомпва до местата, където е необходимо. Когато двигателят е достигнал работната си температура. Работна температура в случая трябва да включва и температурата на маслото. Защото то се загрява много по-бавно от охладителната течност да речем. С повишаване на температурата в двигателя, вече започва да играе цифрата след "W";, a именно, вискозитетът на горещо (по принцип се тества при 100°C). Повишената течливост, която се търсеше при студения старт, тука вече е нежелателна, защото горещото масло си е течливо и без това. Маслото трябва да има определен минимален вискозитет иначе не може да си върши работата! Но как да тълкуваме например следните визкозитети:

0W40, 5W40, 10W40, 15W40. Тези означения означават, че при достигане на работна температура, тези масла ще са с приблизително еднакъв вискозитет. Т.е. след като загрее, на двигателят ще му е все тая кое от тези масла сте му сипали (но само от гледна точка на вискозитета). Ако подберем масло с по-нисък "студен"; вискозитет обаче, ще облекчим значително двигателят в първите минути след старта. SAE класификацията по вискозитета обаче не е единственото, което трябва да се гледа при избора на масло. На всяко масло, продавано на европейския пазар, има още най-малко едно означение, а често даже две или повече. Това, са така да ги наречем, качествените класове по различни системи. Европейската система носи името ACEA. Тя е аналог на системата на Американският институт (API). Докато SAE индекса се занимава основно с един от показателите на маслото (вискозитета), тези две системи оценяват маслата по-генерално, по повече показатели. Така се формират отделни класове, които казват съответното масло за какво е подходящо. ACEA класовете са следните - от А1 до А3 за масла за бензинови двигатели  В1 до В4 за дизели за леки автомобили; и Е1 до Е3 за промишлени и тежкотоварни дизели. Критериите за принадлежност към съответния клас на зимните масла са :

- динамичният вискозитет, определен в специални апарати, симулиращи въртенето на коляновия вал в лагерите, и изпомпването на маслото от картера до отделните точки на смазване. Температурите при които се извършва това определяне, са различни за всеки зимен клас, но всички са отрицателни. Така например за маслото 5W те са –25градуса и –30 градуса по Целзий, а за маслото 15W- най-подходящото и най-използваното в нашата страна е – 15градуса и – 20 градуса по Целзий. Това означава, че при тези температури нормалния динамичен вискозитет гарантира оптимално съпротивление при първоначалното завъртане на коляновия вал, както и че е гарантирано бързо изпомпване на маслото до отдалечените точки.

За летните масла критерият за принадлежност към съответния клас е кинематичният вискозитет , определен при 100 градуса по Целзий за всички класове. Колкото цифрата с която маслото се означава е по голяма, толкова маслото е по-гъсто и може да се използва при по-високи температури. В нашата страна при лятна експлоятация най-подходящи са едносезонните масла от клас 30 и всесезонните масла от клас 40.Така, значи как трябва да изглежда едно модерно масло? Ами трябва отзад да пише, че отговаря най малко на ACEA A3/B3 и на АPI CF. И разбира се, каквото и масло да сипете, то трябва да се сменя редовно ВСЕСЕЗОННИТЕ МАСЛА – са тези, които могат да се използват целогодишно, се означават с дроб. Числителят показва зимния вискозитетен клас а знаменателят-летния(пример 15W40).По мататериали от множество сайтове из интернет и наученото от мен в училище.

Към сайта има и форум където да зададете вашите въпроси.

автор : С. Стефанов